Okkenhaug Den stille bølgen   - og noen flere reiser
 

Oppdrag for organisasjoner

" ALLGRØNN " 
-
Prosjekter høsten 2001

" STORTINGSVALGET 2001 - ODD EINAR DØRUM " 
-
Rådgiver i byutvikling og Oslo havn.
Valgkamp for Venstres Oslokandidat Odd Einar Dørum

" BARBU VEL"
- Høringsnotat stedsutvikling  

" STIFTELSEN NØRHOLM " 
- Opplegg og produksjon av nettstedet om Knut Hamsun,  www.hamsun.no

" MOMENTUM EARTH "
-
Strategiutvikling  for bistandsorganisasjon

" STRIKK-TEASE "
-
Markedsføringbistand for utstilling i Galleri Fold

" ARENDAL INTERNASJONALE KULTURSENTER"
-
Utarbeidelse av nettsider  

" A VISION OF EUROPE"
-
Utarbeidelse av internettsider og informasjonsstrategi for
internasjonalt arkitektnettverk initiert av HRH Prince Charles
- se www.avoe.org  

"NÆS JERNVERKSMUSEUM"
- Utarbeidelse av internettsider
-  se www.museumsnett.no/jernverksmuseet

"STOKKE KOMMUNE"
-
Konseptutvikling i forbindelse med Strategisk Næringsplan


"PLASTRETUR AS"
-
Webside-produksjon

"BYENS FORNYELSE"
-
Websideproduksjon

"BYMENNESKE-MENNESKEBY" "IDEMENNESKE-MENNESKEIDEER" - Valgkamp for Venstres Oslo-kandidater Odd Einar Dørum og Helene Falch Fladmark til Stortingsvalget 1997. 

"PLASTRETUR AS"
-
Fotodokumentasjon av produksjonsprosesser for gjenvinning av plast. 1997 

"ALLGRØNN"
-
Prosjektleder gjennom 8 år for diverse Allgrønn-aktiviteter.

"MER&MINDRE"
-
Miljøheimevernet - Konsept for nytt informasjonssenter på Kirkeristen i Oslo. 1997

"GALLERI FOLD"
- Fossnes Senter, Stokke i Vestfold -
Utarbeidet idestrategi for videreutvikling av kunsthåndtverksenter og etablering av galleri.
1997

"KUNSTBYEN RISØR"
-
Villvin-gruppen, Risør Kommune - Idegrunnlag for den videre drift av stiftelsen "Kunstbyen Risør". 1997

" INTERREG II "
- Østfold Fylkeskommune - Utarbeidet innholdsstrategi for informasjonsplan for den Eu-initierte regionsatsningen "Grenselandet" mellom Østfold, og de svenske nabofylkene. 1996

"LAHKA SAPMI"
-
Reiselivsbedriftene i Karasjok - Deltok i å utarbeide forstudie med ide for nye attraksjoner til turistsenteret i Karasjok. En samordning med de bestående elementer på stedet til et helhetlig prosjekt. 1995

"LØGNENE"
- Amnesty International -
Strategi for kampanje om forsvunne personer.
1994

"ROM FOR MENNESKET / THE HUMAN ROOM"
- MIL - Idekonsept for møbelmesse på Inforamasenteret for Møbel- og Innrednings-produsentenes Landsforening. 1993

"HEST I VILLMARK"
- Landbrukets Utbyggingsfond -
Vi presenterte et senter med ridestier i sjelden villmark ved Øysang i Risør kommune og med lokal bygdehistorie og bygdekultur som inspirasjonskilde til driften.
1990

"UNGDOMSKORTET"
- Barne- og familiedepartementet -
Vant idèkonkurranse om utvikling av Ungdomskortet sammen med designeren Bruno Oldani. Kortet var et resultat av et Europeisk samarbeid for å promotere reiser og kulturutveksling for ungdom. Regisserte nylansering med nye samarbeidspartnere.
1991.

"HOW GREEN - BY PARAGRAPH OR MARKET?"
- Universitetet i Oslo -
Kommunikasjonskonsept for Juridisk fakultet i anledning. Den Internasjonale Miljørettskonferansen.

"A DOORWAY TO AFRICA"
- EO'LEN / Center of West African Arts.
Vi har utarbeidet kommunikasjonsstrategi og brosjyre for kultursenter i Gambia for Helge Linaae. 1995 og 1997

"HUSEIERE MOT BOLIGSKATT"
-
Huseiernes Landsforbund - Strategi og elementer for aksjonen foran Stortinget, med Peter Batta. 1996.

"åBO- åEIE"
-
Huseiernes Landsforbund - Utviklet ny kommunikasjonsstrategi og vervekampanje for forbundet. 1996.

"DET VIRKELIGE SPRÅKET"
-
Akershus Kunstnersenter - Utviklet ide-strategi og handlingsplan for organisasjonen 1996.

"ALTERNATIV SAMFERDSELSPLAN FOR ØSTFOLD"
- Norges Naturvernforbund - Opplegg og regi av presentasjoner i en rapport i samarbeide med Peter Sundt i Miljøprofil. 1993

"STEMMER SOM STEMMER"
- Norsk Stemmepedagogisk Forum -
Konsept for brosjyre.
1991

"ARNE HAUKVIK TIL STORTINGET"
- Senterpartiet i Oslo - Gjennomførte valgkamp-strategi med virkemidler for senterpartipolitikeren Arne Haukvik. Bislett-generalen ble den første stortingsrepresentant fra Senterpartiet på Oslobenken. 1993

"30 KRAV" / "LEGG NED OSLO HAVNEVESEN"
- Rådgivning for strategi og innhold i Venstres havneutspill i kommunevalgkampen i Oslo. 1995

"OSLO-LEKENE"
-
Logo og sponsorsamarbeid med DnC for handicap-idrettens største sommerarrangement. 1984

 

Oppdrag for organisasjoner 
i helsesektoren

  
 "BEVEG DEG"
-
Norsk Fysioterapeutforbund - Sjekkhefte og nettbank for
kropp og sjel. www.beveg-deg.no

"ROLLtalk HJEMMESIDER"
-
IGEL kompaniet as - Produksjon av hjemmesider for et hjelpemiddel for multi-funksjonshemmede.  

"HOSPITAL'97"
-
Control Bridge AS - Idekonsept for produktpresentasjoner og messestand.

"KJERNEHUSET"- "BABYSVØMMINGEN PÅ HOVSETER"
Dr. Fridtjof Andersen
Markedsføringskonsept og brosjyrer. 1997  

"HOSPITAL ORGANIZER"
-
Control Bridge AS - Kommunikasjonsstrategi for planleggingsverktøy til sykehusene.

"OMSORG I UTVIKLING"
- Norsk Hjelpepleierforbund -
Strategi for profilering på landsmøtet i 1992

"SLÅ PÅ VARMEN"
- Norsk Hjelpepleierforbund - Utviklet i 1991 strategi for profilering med vekt på hjelpepleiernes innsikt i omsorgsarbeide. Kampanjen ble gjennomført sentralt og lokalt bl.a. med utdeling av varme-pris. Vi koordinerte produksjonen av et omsorgs-manifest. Hjelpepleierne gikk i denne perioden opp to lønnstrinn.

"JEG TAR VARE PÅ MEG SELV - VI TAR VARE PÅ HVERANDRE" - Helsedirektoratet / Nasjonalforeningen for folkehelsen - Utviklet i 1992 informasjonskampanje for forebyggelse mot belastningslidelser. Plakater og brosjyrer distribuert over hele landet. Illustrasjoner av Tone Vestøl.

"LIGGE - SITTE - STÅ - LØFTE - BÆRE - GÅ"
- Norske Fysioterapeuters Forbund
-
Utvikling av kommunikasjonsstrategi i samarbeid med forbundsledelsen. Utvikling av messestand for utstillingen "Helse for alle" og presentasjon på kongress i London. Forebyggende plakatkampanje distribuert over hele landet.

"LOGO" Norske Fysioterapeuters Forbund - Utviklet i 1991 komplett grafisk identitet for forbundet. 

"BRUKSANVISNING FOR MENNESKER"

- Norske Fysioterapeuters Forbund
-
Brosjyre som ble delt ut til publikum som markering i Spikersuppa i forbindelse med fysioterapeutenes 100-års-jubileum.
1995

"eMOTION"
- De Nordiske Fysioterapiforbundene -
Prosjekt for presentasjon av "The Concept of Nordic Physiotherapy" til fagkongressen WCCPT i Washington i juni 1995 . Utvikling av stand og brosjyrer.

"i BEVEGELSE"
- Norske Fysioterapeuters Forbund -
Fysioterapeutenes Dag: Idekonsept og praktisk gjennomføring på 80 sykehus over hele landet i 1994. Utviklet plakatmateriell og informasjonsavis.

"FRISKE TØNSBERG"
- Sjøboden Fysioterapi -
Utviklet identitet, logo og konsept for et fysioterapi-institutt i Tønsberg i 1991.

"TØNSBERG I BEVEGELSE"
-
Aktivitetssenter - Utviklet identitet, logo og konsept for et treningsinstitutt i Tønsberg i 1996.

"ROLLTALK"
- Igel Prosjektutvikling -
Presentasjon for programvareselskap som utvikler dataprogrammer for skoleverket, psykisk utviklingshemmede og funksjonshemmede. Deltatt i konseptutvikling for Rolltalk: Rullestol med talestyring, omgivelseskontroll og avansert styringssystem. Presentasjonen forløste utviklingsmidler til prosjektet fra NTNF i
1991.

"MOTIVERT, TILPASSET & SELVSTENDIG"
-
IGEL DATA - Produserte 3 brosjyrer som presenterte pedagogisk programvare og Rolltalk hjelpemiddel for multihandicappede. 1995

"DELTA"
-
Norsk Sykepleierforbund - Idestrategi og produksjon av vervekampanje med diverse elementer. Design: Egil Haraldsen.  1996

 "I MØTE MED MENNESKET"
- Norsk Sykepleierforbund - Idekonsept for profilering av sykepleierutdanningen i Norge. 1995

"SELVFØLGEN"
- Norske Ergoterapeuters Forbund -
Utviklet kommunikasjonsstrategi og kampanje for forbundet. Vi bygget om forbundets logo med konsekvens for fagtidsskriftet "Ergoterapeuten".
1992 / 1993

"ET LIV PÅ EGNE PREMISSER"
- Norske Ergoterapeuters Forbund -
Utviklet stand på utstillingen "Helse For Alle". Gjennomførte spørreundersøkelser og plakatkampanje.
1994

Utstillinger:

"NÅ ER DU BYPLANLEGGER SELV"
- Oslo Kommune, Park & Idrettsvesenet - Vi gjennomførte en utstilling i Rådhusgalleriet i Oslo med teamet "Vil du ha hotell på Rådhusplassen?" for å vise planene for bruk av Rådhusplassen etter at trafikken over plassen skulle bli sanert. Vi produserte et audiovisuelt program som gikk i utstillingsperioden. Fullskala Monopol-brikker og terninger foran Rådhuset trakk oppmerksomhet. Publikum ble invitert til å tegne sine egne byplanforslag på ferdige kart, noe som fikk stor respons i mediene. 1986

 "SAMMENHENGEN"
- NIL Norske Interiørarkitekter og Møbeldesignere - Utstilling i Norsk Forms lokaler i Oslo i forbindelse med forbundets 50-års-jubileum. Samarbeid med Lars Elton, Lindberg & Mortvedt. 1996

"GALLERI DAGUERRE"
-
Drev sammen med Dag Rørslett galleri spesialisert på fotografisk kunst på St.Hanshaugen i Oslo i tre år. Vi arrangerte 5 utstillinger som fikk stor oppmerksomhet. Galleriet var en tid det eneste utstillingssted spesialisert på fotografisk kunst i Oslo. Utstillingene "20 norske fotografer", "Norsk Fjell og Stein" med Johan Brun, "Røde drømmer" med Morten Haug, med Dag Spant, Carl Nesjar og Knut Bry. 1982-85  Les mer om galleriet  

"I BYRJUN VAR ALLT SVART"
Cafe Broker i Oslo. - Utstilling med den islandske kunstneren Tryggvi Thorarensens mytologisk inspirerte bilder.1993 

 "TEGN I TID"
DaleGudbrands Gard - Skulpturutstilling sommeren 1991 med billedkunstneren Arne Vinje Gunnerud.

"NORRØNE MYTER"
DaleGudbrands Gard
. - Utstilling sommeren 1991 av illustrasjoner fra Tor Åge Bringsværds bokserie: "Vår gamle Gudelære".

"SKØYTELØPER BINDER LISSE"
The Broker i Oslo - Tegneutstillingen med Knut Anders Løken var den første offisielle kulturmarkering i forbindelse med at Lillehammer ble tildelt vinter-OL. Prosjektet "Kulturstafetten til Lillehammer" ble fulgt opp med Hjallis-bøkene "Istida" og "Gull & Glis." 1988  Se flere av bildene her

"VIRKELIGE NORWAY"
The Broker i Oslo -
Thomas Wollnicks illustrasjoner til
Boken av samme navn
1993

"PORTRETTER"
Galleri F-15 på Jeløya
- Vi satte sammen, finansierte og styrte prosjektet der Morten Krogvold portretterte Norges mest kjente kultur-personligheter. Resultatet ble boken og utstillingen "Portretter". Prosjektet ble Krogvolds definitive gjennombrudd som landets ledende kunstfotograf. Utstilling og bokprosjekt med betydelige sponsoravtaler, bl.a. med DnC. 1984  
Morten Krogvold

"BYEN VÅR"
Galleri S på Tangen i Risør - Fotoutstilling med egne bilder. 1994

"EMULSJONELT NORDPÅ"
The Broker" i Oslo -
Fotoutstilling med egne bilder. Resultat fra en ukes reise i Nord-Norge. Presentert i Dan Børge Akerø's "Senfredag".
1988

"BILDER I BILDET"
-
Galleri Arcadia i Oslo - egne bilder. 
Se noen av bildene på din egen skjerm:

"BILDER I BILDET"
-
Arendal Kunstforening - sommeren 2000 
Se noen av bildene på din egen skjerm:

"STJERNE PUNKTUM STJERNE"
The Broker i Oslo - Utstilling med egne bilder som ble produsert i en Canon Color Laser Copier. Utstillingen ble solgt i sin helhet til datafirmaet Noiseless. 1989

"DEADLINE ART"
-
Vi etablerte begrepet, administrerte og koblet stunt-poeten Torgeir Rebolledo Pedersen med fotografen Lavasir Nordrum til 3 utstillinger der bilde og dikt skulle skapes med tidsfrister på 24 timer. "20 DAGER OSLO" Stor interesse fra dagspresse og fjernsyn. Sponsoravtaler. 1986  

"NORSK FOTOGRAFI, 1985"
Wilhelmsens Rederi
- Kalender for Willine med fotografier av floragrafen Kjell Sten Tollefsen. Honorert i reklamebransjens Form-konkurranse.
1985

 

Ideer til - og gjennomføring 
av bokproduksjoner:

"I SKORA GJENNOM KONNÅKEREN"
Forlaget OKKENHAUG Den Stille Bølgen. ISBN
82-7762-002-0 - Gav ut diktsamling av Gunnhild Stormo 1994:

"VIRKELIGE NORWAY"

Forlaget OKKENHAUG Den Stille Bølgen. ISBN 82-7762-001-2 -
Skrev og gav ut bok som beskriver Norske begreper med Thomas Wollnick i 1993. Samme konseptet ble året etter benyttet i TV-serien TheJULEKALENDER.
 

"HJALLIS - ISTIDA",
Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-3462-7 * Den første boken i serien "Olympiske Fotefar" med Hjallis. "Den gode, gamle, gale istida", ISBN 82-521-3443-2 Den norske skøytehistorien skrevet en gang for alle av Hjallis og Knut Anders Løken. Boken ble trykket i to opplag.. Neste bok kom ut 1990 og het "Gull og Glis".

"HANDBOK FOR UNGKARAR".
Det Norske Samlaget.
ISBN 82-521-3450-5  * Ide til samling av tekster om ungkarslivet og gode råd for ungkarer. Med NRK-journalisten Stig Holmer som redaktør. Bidragsytere var: Øyvind Thorsen, Asgeir Olden, Hans Chr. Vadseth, Kalle Lisberg, Dag Rørslett, Andreas Diesen, Kjell Erik Øie, Merete Lie Hoel, Rolf Mæhle, Per Monsen, Erling Okkenhaug og Otto Jespersen. Utgitt 1990

LEDIGE GENER - Andaktsbok for desperat moderne mennesker"
Forlaget Metope. ISBN 82-4030-035-7 * Egne dikt, korttekster og aforismer. Illustrert av Knut Anders Løken.

"PORTRETTER" * Morten Krogvold på Grøndahl & Søn Forlag. ISBN 82-504-0655-9 * Vi satte sammen, finansierte og styrte prosjektet der Morten Krogvold: portretterte Norges mest kjente kultur-personligheter. Prosjektet ble, utstilling på Galleri F-15 på Jeløya. Vi gjorde betydelige sponsoravtaler, bl.a. med DnC.
 

De portretterte:
Finn Alnæs, Johs. Andenæs, Kjell Aukrust, Synnøve Anker Aurdal, Morten Sig. Bergesen, André Bjerke, Ingrid Bjoner, Ketil Bjørnstad, Annemarta Borgen, Trygve Bratteli, Trygve Bull, Erik Bye, Aase Bye, Kjell Bækkelund, Hans Børli, Haaken A.Christensen, Arne Dørumsgaard, Thorbjørn Egner, Odd Eidem, Ludvig Eikaas, Erling Enger, Sverre Fehn, Lise Fjeldstad, Øivin Fjeldstad, Kai Fjell, Wenche Foss, Einar Gerhardsen, Finn Graff, John W.Gran, Henrik Groth, Jan Groth, Inger Hagerup, Dagny Hald, Finn Hald, Gøsta Hammarlund, Arnold Haukeland, Arne Hestenes, Thor Heyerdahl, Lillebil Ibsen, Helge Ingstad, Jahn Otto Johansen, Alex Johnson, Kåre Espolin Johnson, Finn Kalvik, Harald Kihle, Eva Knardahl, Henki Kolstad, Lasse Kolstad, Karin Krog, Robert Levin, Indra Lorentzen, Vibeke Løkkeberg, Toralv Maurstad, Stein Mehren, Johan Melander, Jon Michelet, Egil Monn-Iversen, Olav Mosebekk, Torborg Nedreaas, Odd Nerdrum, Carl Nesjar, Lillebjørn Nilsen, Christian Norberg-Schulz, Arne Nordheim, Alf Nordhus, Arne Næss, Carl Gustav Sparre Olsen, Ernst Orvil, Robert Riefling, Gerda Ring, Knut Rose, Terje Rypdal, Olav Selvaag, Inger Sitter, Arne Skouen, Knut Skram, Per Spook, Fredrik Stabel, Rolf Stranger, Gisle Straume, Petter C.G. Sundt, Harald Sæverud, Arve Tellefsen, Liv Ullmann, Ingerid Vardund, Halldis Moren Vesaas, Tone Vigeland, Bjørg Vik, Frans Widerberg og Kåre Willoch.

 

Deltakelse i teaterprosjekter:

"RAGNAROKK" Dale-Gudbrands Gard på Hundorp - Arrangerte teaterforestilling med frigruppen "Stella Polaris ". Sannsynligvis den første mytologiske "happening" på denne gården siden klubbeslaget i år 1021. 1991 

"THE GOLDEN AGE" Boreas Teater - Plakatfoto og markedsføring av forestillingen . 1986

"TROLLMANNEN FRA OZ" - Produksjon av plakat og markedsføring av forestilling på Black-box, Aker brygge. Betydelige sponsoravtaler. 1987

"JEG VINKER IKKE, JEG DRUKNER" - Produserte foto, plakat og presselansering av koreografen Lise Egers danseforestilling. 1987

"OSLO I SMUG" Smuget i Oslo - Markedsføring idesamarbeide og rådgiving for suksesskabareten med bl.a. Sigve Bøe, Susanne Fuhr, Merete Armand, Torgeir Rebolledo Pedersen m.fl. Betydelige sponsoravtaler. 1986

"DA JEG VAR HEST" Elsa Kvamme - Markedsføring og hjelp til Jacques Brel - kabareten. 1987

"DON'T EXPLAIN" Susanne Fuhr og Odd Børretzen - Billie Holliday på Grønlands Torg. Deltok i opplegg av og promotion for forestillingen som også ble vist på NRK fjernsynet julen 1991.

"BLACK BOX" - Styremedlem i Black-box teater på Aker brygge i to år. 1992-1993

  

Deltakelse i musikk-produksjoner

"ROMANSE"
-
Konsept-utarbeidelse, oppfølging og presselansering av et plateprosjekt med Inger Lise Rypdal og Lakki Patey. 1988

"TONAR FRÅ TRØNDELAG" - Bergen Digital Studio. Oppfølging, cover-foto og produksjon av cover og markedsføring av kassetter og CD med musikken til komponisten Paul Okkenhaug. 1988

"DON'T EXPLAIN" - Billie Holliday på Grønlands Torg. Deltok i opplegg av og promotion for forestillingen med Susanne Fuhr og Odd Børretzen. Forestillingen ble vist på NRK fjernsynet julen 1991. Deltok i produksjon av CD-en "Don't explain" med Bergen Digital Studio.   
Les om produksjonene fra Bergen Digital Studio her.

"DA JEG VAR HEST" - Markedsføring og hjelp til plateprosjektet med Elsa Kvammes Jacques Brel - kabaret. 1987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdrag for næringslivet

 Grüner-Jebsen "

- Nettsideproduksjon 

"Advokatfirmaet Ole Borge "
- Driftskonsept for nettside /

"RISK"
- Konsept for bokprosjekt Sintef Teknologiledelse

"MÅNEFISKEN"
- Strategi for markedsføring av kulturverksted i Oslo

"TIMEFOTO"
- Internettsider for fotobedrift -

"ÅKE LARSON"
- Internettsider for boligprosjekt -

"INCIT"
- Internettsider for eiendomsmegler -

"STIANSEN EIENDOM"
- Internettsider -

"ROLLTALK"
-
Multihjelpemiddel for funksjonshemmede - Internettsider

"IGEL"
- Pedagogisk programvare -
internettsider

"BABYSWIM"
- Babysvømmingen på Hovseter -
internettsider
 

"FOLLESTAD"

-
Internettsider for klesforhandler i Oslo
 
"SCENE WEST & LIFE AT VICTORIA"
-
Olav Thon-gruppen - Logoer og markedsføringsopplegg for nattklubb og teater på Karl Johan i Oslo.

"STRØGET"
-
Olav Thon Eiendom,  Konseptideer

"EKSPEDISJONS-TERAPI"
- Spitsbergen Travel, Longyearbyen, Svalbard * Motivasjonsopplegg for de ansatte før sesongstart. 1997

"ALLE - HAR FANTASI"
- Nikon / Interfoto * Etablerte kampanjeoverbyggingen som utgangspunkt for sommerkampanje. Fulgte opp med 9 intervjuer der kjente fotografer kunne fortelle om deres forhold til egen fantasi. Intervjuene ble publisert som helsidesannonser i bladet "Fotografi". 1994   Les Intervjuene

"DE 4 STADIER"
- Herdis Paalsdottir *
Logo og kommunikasjonsstrategi for et fagopplegg for 6-åringsprosjektet i skolen.
1994

"CONTROL BRIDGE"
- Thorhallur Gudmundson * Ide til og produksjon av logo, brevark m.m. for dataselskap. 1993

"SIR PRICE"
- Lasse Christoffersen * Konsept for lavprisforretning innen herreklær på Grønland i Oslo. 1991

"JEG SNAKKER MED FAR"
- Schneider Norge *
Vi produserte messe-stand og helsides annonsekampanjer for Schneider dataprodukter.
1989.

"BYRÅDETS PARKMELDING"
- Oslo Kommune, Park & Idrettsvesenet * Vi skrev, regisserte, omarbeidet og illustrerte innspill og forslag til Byrådets Parkmelding. 1989

"TIVANDERS HAVE"
- Lasse Christoffersen
* Idegrunnlag for ombygging av moteforretning beliggende i Høyres Hus på hjørnet Stortingsgaten / Universitetsgaten. Her lå tidligere inngangspartiet til Tivoli i Kristiania. Vi feiret denne delen av Oslos historie i forretningens profil. Bl.a. med et oljemaleri på 2 x 2 meter av tidligere bebyggelse som ble malt av Torkill Haugland (bildet) for bruk i forretningen. Tiltaket ble omtalt med begeistring av bl.a. byhistoriker Oluf Melvold.
1989

"NyOSLO"
- Vaterlandkontoret, Oslo Kommune -
Vi utarbeidet all samlende informasjon om utbyggingen på Vaterland for Oslo Kommune fra starten av inntil de enkelte utbyggerne hadde bygget opp sine egne organisasjoner. Vi utarbeidet illustrasjoner for utbyggingen som ble meget brukt i media. Vi produserte tre utgaver av publikasjonen "NyOSLO" som viste utbyggingsplanene.
1988

"BYHALLEN", senere "OSLO SPECTRUM"
- Oslo Kommune - Vi utarbeidet alle de tidlige presentasjoner av Byhallen for Oslo Kommune. Vi designet logo, utarbeidet brosjyrer og illustrasjoner og hadde ansvar for pressekontakt i oppstart- perioden. 1986

"GALLERI OSLO"
- Oslo Næringsselskap 1986 -
Vi laget alle presentasjoner og illustrasjoner av utbyggernes intensjoner. Navn og logodesign ble utviklet sammen med et forslag for handlegaten som viste seg å konkurrerte med arkitektenes endimensjonale konsept og som derfor ikke ble brukt. Sommeren - 89 ble vi bedt om å gjennomføre en del idemessige kriseløsninger for handlegaten. Det hjalp lite. Erfaringer fra dette oppdraget førte til vårt engasjement for estetisk byutvikling og senere etablering av
Allgrønn.

"OSLO PLAZA HOTELL"
- Selmer Sande -
Vi utarbeidet den første illustrasjonen som Reso Hotels brukte da det nye storhotellet på Vaterland ble presentert.

"HOTELL CHRISTIANIA"
- Sara Hotels -
Vi utarbeidet grunnlaget for idekonseptet for Sara Hotell Christiania, Oslo. Vi etablerte samarbeid med byhistorikere og presenterte elementer fra Christianias historie i ideutviklingen for hotellet. Vi gjennomførte presselanseringen av hotellets nye profil.
1986

"BANK 1"
- Købmannsbanken v/Inger Prebensen -
Vi utarbeidet i samarbeid med designeren Bruno Oldani hele relanseringen av Kjøbmannsbanken i Oslo. Dette innebar navn, profilprogram, introduksjonsmøter, reklamekampanje og presselanseringer.
1985

"ÅRSRAPPORT"
- Oslo Næringsselskap -
I årsrapporten utarbeidet vi en presentasjon av Oslo Næringsselskap gjennom intervjuer med et utvalg av selskapets utbyggere, byens politikere, ansatte og leverandører. I årsrapporten var vi tidlig ute med illustrasjonsteknikker der prosjektene til Næringsselskapet ble vist ved hjelp av datagrafikk.
1986

"FRISK BRIS"
- Nordlandsbanken -
Vi utarbeidet kampanjen for Nordlandsbanken som bokstavelig talt blåste innskyteres midler inn banken. Flagg med logoen vaiet i bankens vinduer i to måneder ved hjelp av små vifter. Prosjektet startet med motivasjonsmøter for bankens ansatte.
1987

"IP"
-
Ip-butikken - Konsept for storkiosk på Lilleaker.

"STRATEGI 1917"
- Oslo Handelsbank - Kampanje for Oslo Handelsbank i forbindelse med bankens 70-årsjubileum. Vi knyttet Oslo Handelsbank til jubileet for den russiske revolusjon samme år. 1987

"ÅRETS"
- Nikon / Interfoto - Kampanje-idé og gjennomføring for Interfoto, importøren av Nikon kameraer basert på japanske tegn som kodet ordet "året". ( Kameramodellen Nikon 501 ble kåret til årets kamera ) Kampanjen ble vist på Senfredag med Dan Børge Akerø. 1986

"RETRO-FINANS"
- Retro-Finans -
Navne-ide, utarbeidelse av logo og produksjon av annonsekampanje for et firma som driver inn finansierte gjenstander.
1986

"14% TIL ALLE MED HUND"
- Oslo Handelsbank -
En SMS-kampanje som vakte oppsikt og begeistring. Vi tilbød 14% til spesielle målgrupper. F.eks 14% til alle på Stovner, 14% til alle på Stortinget, 14% til alle med gjeld osv. Kampanjen gav banken mange nye kunder.
1986

"ACT"
- Christoffersen & Aas A/S - Navne-idé og logo for firma i motebransjen. Vi fikk diplom i reklamebransjens Form-konkurranse (reklamebransjens Oscar) for denne. Vi brukte en skuespiller til lanseringen som vakte oppsikt med sine tablåer på Moteuken i Oslo. 1986

"BENNETTON ON THE AIR"
- Bennetton - Arrangerte moteshow som presenterte Bennettons vårkolleksjon i et passasjerfly som fløy i tre timer over Østlandsområdet. Jappetidens råeste kult-happening? 1986

"LECLIC"
- Interfoto og Den Amerikanske Ambassade - Presseshow / forestilling med bl.a. "Hurra-guttene" Rune Gokstad og Øystein Bache for Den Amerikanske Ambassade og Nikon-importøren i forbindelse med lansering av et nytt kamera-program. 1986

"ALL OF THE WILD"
- Sjoa Rafting - Navn og identitet på firma som driver med rafting og andre spreke opplevelser for utenlandske og norske turister. Ordspill fra filmen "Call of the Wild" eller "Når Villdyret Våkner." 1986

"FAGNYHETENE"
- Diverse fotoimportører -
Vi hadde totalproduksjon av fire spesialaviser for fagdelen av fotobransjen i oppdrag fra bla.a. Kodak, Preus og andre store leverandører.
1985

"FLEXIKON"
- Arnkrone Forlag - Vi utarbeidet navn og identitet for Arnkrones 10-binds ungdoms-leksikon. 1985

"DIK DIK, GNAF, HURA ...."
- Globetrotter reiser -
Kampanje basert på de små ordene i selskapets brosjyrer. Vi produserte annonser, plakater og gensere med disse ordene som motiv.
1985

"FORTELL"
- Preus Fotolaboratorium - Totalprosjekt for begrepet "FORTELL". Vi produserte annonser og alle elementer som skulle til for å gjennomføre kampanjen hos fotohandelen. Kampanjen ble lansert for 250 deltakere på et kundemøte med bl.a. et audiovisuelt show.

"TINY"
- Tiny Budbiler og Storkiosk -
Vi utarbeidet navn, logo og strategi for markedsføring av forskjellige begreper innen Tiny-paraplyen for Henning Holstad. Vi deltok i utvikling av konseptet "Storkiosk", en forløper til Seven-Eleven konseptet i Norge. Tiltaket blir regnet som en pionerinnsats for lengre åpningstider for dagligvarehandel.
1984

"AKSJONEN FOR BEDRE BILDER"
- Fuji Film / Ekløw Foto -
Sommerkampanje med helsidesannonser og mange virkemidler i fotohandelen.
1983

"OSLO-LEKENE "
- Oslo Handikapidrettskrets - Sponsoravtaler og design. 1982

"FERIE85"
- Dagbladet - Vi produserte tilsammen 5 spesial-bilag i avisens 4 midtsider for reiselivsbransjen med journalistisk arbeide og gjennomføring. Vi laget et reisebilag for Globetrotter og tre for Bennett Reisebureau. 1984.

"FOTO84"
- Dagbladet - Vi produserte tilsammen fire tema-aviser i avisens midtoppslag om emnene foto og video. Bl.a. med landets første oversikt over spillefilmer som var tilgjengelige på video. 1983-85

"HARRY LIM"
- Rohde & Sæther A/S - Kampanje for display av fotoalbum i butikkene.

"LA SANTA SPORT"
- Skandinavisk Fritidsmarked / Tjæreborg - Videoproduksjon og kampanje for salg av time-share leiligheter på Lanzarote.

"AKSJONEN FOR VARME MORGENFØTTER"
-
Stenerud as - Kampanje for flislegging av og varme i badegulv.

"50 METER FRA AVGANGSHALLEN"
- Aurstad parkering -
Kampanje for parkeringsfirma på Gardermoen.

"FOTO-FOKUS"
- Norsk Fotohandlerforbund -
Ideutviklet og regisserte fagblad for fotohandelen.
1981

 

tilbake

OKKENHAUG - Den stille bølgen
Gjørstads gate 8 0367 Oslo Telefon: 22 46 67 77
Mobiltelefon: 920 92522   E-post:
erling@okkenhaug.com